Profile

Join date: Oct 31, 2022

About


cryptopia geld terug


}" x-on:click.prevent="

2.3 Wanneer werd Cryptopia aangevallen?

- Causaal verband

op (een of meer) [website 11] pagina(s) en/of internetfora en/of social media ten aanzien van MALC en/of USA Coin en/of EuropeUnited en/of Paris en/of GET en/of Tulipmania en/of UK Coin en/of SIPS en/of Lepen en/of SLCO en/of ERSO en/of DSE en/of CRUR) onjuiste informatie te verstrekken over (aanzienlijke) de hoeveelheid/het aantal altcoins dat beschikbaar is op de (virtuele) valuta markt (waardoor (een of meer) personen worden bewogen tot het aankopen van (een) altcoin(s) tegen een (aanzienlijk) hogere prijs) en/of

hij op of omstreeks 20 mei 2021 te Zaandam, tezamen en in vereniging met een ander of

">205 [aangever 6] heeft vervolgens namens Enexis Netbeheer B.V. op 8 mei 2020 aangifte gedaan van diefstal van stroom.<a href="#_8a65bb41-d253-4193-8404-add5689ff18b" title="

de Bitcoin ATM;

Ongeveer 960.000 voormalige Cryptopia gebruikers zullen op de hoogte worden gebracht en wie zich registreert zal gevraagd worden enkele accountgegevens te bevestigen om te verzekeren dat alleen geverifieerde gebruikers van de beurs aanspraken maken.

-

">130Zo zorgt ‘ [naam 12] ’ op 19 juni 2017 dat er een Twitter-account voor EuropeUnited wordt aangemaakt voor een tweet aan exchanges.<a href="#_f01717b2-3afb-4b12-8cfc-ead861a561e1" title="

Hack

Cryptopia gestopt

">66Verdachte en [medeverdachte 1] hebben de cryptovaluta uit de wallets van de klanten van [website 1] naar hun eigen wallets overgemaakt.<a href="#_5aeca89b-7a12-470e-b211-cbdfacf37d93" title="

de klanten niet te hebben ingelicht over het sluiten van de opnamefunctie van hun wallet/tegoeden in beheer bij [website 1] waardoor deze virtuele valuta van de klanten niet meer werden uitbetaald en/of

7.3.1

HR 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:592, r.o. 3.6.

AH279, pagina’s 20002005 en 20002006.

url: 'https://invezzz.typeform.com/to/b1PyObLW?implementation=contextual&amp;language=nl&amp;category=cryptocurrency'

AH274, pagina 20001989, fragment 1.

AH02.01, pagina 100015, eerste alinea van de verklaring.

€ 973.030,-- een criminele herkomst heeft. De zinsnede ‘dat dit geldbedrag geheel of gedeeltelijk – onmiddellijk of middellijk – afkomstig was uit enig misdrijf’ kan dan ook worden bewezen. AH420, pagina 20002772, fragmenten 1.4. Een gerechtvaardigd vermoeden van witwassen

AH091, pagina 20001067, fragment 38.

AH428, pagina 20002843.

de woning van verdachte aan [adres 1] , de diverse virtuele valuta en het geldbedrag van € 75.000,-- (de vordering op de heer [naam 17] ), omdat dit voorwerpen zijn die aan verdachte toebehoren en die hij geheel of grotendeels uit de baten van het misdrijf ‘van het plegen van witwassen een gewoonte maken’ (feit 5) heeft verkregen. Uit het procesdossier blijkt namelijk dat verdachte contante gelden heeft omgezet in cryptocurrency dan wel giraal geld en vervolgens heeft aangewend om voornoemde voorwerpen te verkrijgen;

">146 Ook spreekt verdachte op 17 maart 2019 in een chatgesprek over ’25 BTC op Yobit’.<a href="#_4da9a86a-6f73-478a-a20d-483f55841942" title="

-

Uitleg candlestick

AH435, pagina’s 20002864 tot en met 20002867, en pagina 20002868, eerste, tweede en derde alinea.

De rechtbank zal, gelet op de inhoud van dit vonnis en de hoogte van de opgelegde vrijheidsstraf, de voorlopige hechtenis van verdachte niet opheffen. De voorlopige hechtenis van verdachte blijft dus voortduren en het verzoek tot de opheffing daarvan zal worden afgewezen.

Hoewel de opnamefunctie van cryptovaluta van de wallet/tegoeden die in beheer waren bij [website 1] werd gesloten, bleef het storten van cryptovaluta mogelijk. Verdachte stuurt op 3 april 2018 naar [medeverdachte 1] : ‘Kutcoins, ook zonder verder iets, kunnen gewoon volume opleveren en extra BTC in de wallet voor als we er wel mee stoppen’.<a href="#_6c56344c-9b63-45bc-a04f-93eb3d9f23c3" title="

Ten aanzien van feit 7

Cryptopia: "In slechtste geval is 9,4% van onze bezittingen gestolen"

">171

VE02.01, pagina 700083, tweede alinea.

De rechtbank stelt op basis van het voorgaande vast dat door verdachte en [medeverdachte 1] handelsvolume is gecreëerd, zodat het leek alsof er op de cryptohandelsplaats [website 1] 1.000 mensen aan het handelen (traden) waren. hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2017 tot en met 20 mei 2021 te Deventer en/of Merkelbeek, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, één of meer personen heeft/hebben bewogen tot de afgifte van geld en/of enig goed door

De hiervoor onder punt 4) verbeurd verklaarde voorwerpen moeten in het bedrag van

">155 Bij de ‘veiligheidsupdate’ werd door verdachte dus bewust niet verteld dat hijzelf miljarden coins had bijgemaakt. In een chatgesprek op 8 april 2018 zegt verdachte tegen [medeverdachte 1] : ‘Tegenwoordig doe ik het anders. Maak ik zo’n grote premine dat het zelfs rendabel is om op de Ethereum (ETH)-markt te verkopen’.<a href="#_6f42478a-1ff5-4f0a-be52-077f4a412ac7" title="

AH303-001, pagina’s 20002143 en 20002144.

). Op het moment dat er voldoende vraag is van investeerders, kunnen er grote hoeveelheden coins worden verkocht tegen de hogere gepumpte koers. Dit is het zogenaamde dumpen van coins, waardoor de koers zakt en de waarde van de coins afneemt.

strafbaarheid verdachte

">74 Verdachte en [medeverdachte 1] wilden hun eigen naam niet aan de cryptohandelsplaats [website 1] linken. Om die reden hebben zij bij de domeinnaamregistratie van de website gebruikgemaakt van een valse naam. Al hetgeen verdachte en [medeverdachte 1] hebben gedaan om zich met [website 1] als bonafide cryptohandelsplaats in het rechtsverkeer te presenteren, was erop gericht om bij de klanten van de exchange een onjuiste voorstelling van zaken in het leven te roepen om daarvan misbruik te maken.<a href="#_2bafe0de-8b18-446c-87e3-efbed0f8e3a4" title="

AH091, pagina 20001076, fragment 54.

De rechtbank is van oordeel dat de MMA-melding, in combinatie met de andere onderzoeksbevindingen zoals hiervoor omschreven, voldoende concreet is om tot de verdenking te komen dat ten tijde van het betreden van het pand op 20 april 2020 een hennepkwekerij in het pand aanwezig was en het binnentreden in het pand rechtmatig is geweest. Hoewel er sprake is van tijdsverloop tussen de MMA-melding, de door de politie verrichte onderzoekshandelingen en het moment waarop het pand is betreden, maakt dit naar het oordeel van de rechtbank niet dat de instap in het pand daardoor niet gerechtvaardigd was. De rechtbank verwerpt in zoverre het verweer van de raadsman.

">85 Enkele afbeeldingen van Nederlandse rijbewijzen/paspoorten zijn gecontroleerd. Uit die controle bleek dat het gegevens van bestaande natuurlijke personen betrof.<a href="#_f066208d-d21d-45e9-82ba-96cd875d9e55" title="

AH062, pagina 2000752, en AH279, pagina 20002006, derde alinea en laatste alinea.

De officier van justitie heeft betoogd dat er geen sprake is van een schending van het vertrouwensbeginsel. Het Openbaar Ministerie is ontvankelijk in de vervolging. Uit een tapgesprek blijkt dat verdachte helemaal niet van plan was om naar de OM-hoorzitting te komen.

">28Verdachte heeft verklaard dat ‘ [accountnaam 1] ’ zijn Skype-account betreft<a href="#_e8734f91-f767-4585-8390-a1fc1df66563" title="

De rechtbank overweegt dat uit de hiervoor weergegeven feitelijke gedragingen volgt dat verdachte en [medeverdachte 1] een onjuiste voorstelling in het leven wilden roepen om daarvan misbruik te maken. Hierbij is gebruik gemaakt van oplichtingsmiddelen zoals bedoeld in artikel 326 Sr, zodat sprake is van een specifieke, voldoende ernstige vorm van bedrieglijk handelen.

het kopiëren en aanpassen van (de broncode van) een bestaande virtuele valuta en het creëren van de nieuwe virtuele valuta (altcoin zoals MALC, USA Coin, EuropeUnited, Paris, GET, Tulipmania, UK Coin, SIPS, Lepen, SLCO, ERSO, DSE en CRUR), en,

-

AH05.01, pagina’s 1000127 en 1000128.

7

De betrokkenheid van verdachte(n)

heeft zich als benadeelde partij ten aanzien van het onder 1 primair laste gelegde gevoegd in dit strafproces. De benadeelde partij vordert verdachte te veroordelen om schadevergoeding te betalen tot een totaalbedrag van € 100,--, bestaande uit materiële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd. De gevorderde materiële schade betreft het bedrag dat de benadeelde partij vanwege zijn investering in altcoin ECA zou zijn kwijtgeraakt. Ook is verzocht de schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

VE02.01, pagina 700083, derde alinea.

Het oordeel van de rechtbank

AH129, pagina 20001320, de alinea’s onder ‘WhatsApp’, en pagina 20001321, fragment 2.

">160 Op het moment dat verdachte zag dat de koers van de altcoin steeg, dumpte hij zijn eigen altcoins waardoor de koers daalde en waardoor de onwetende investeerders niets konden verdienen. Dit blijkt ook uit het chatgesprek tussen verdachte en ‘ [naam 9] ’ op 17 januari 2018 waarin verdachte zegt: ‘Allemaal dump en wegwezen’.<a href="#_38524137-89e5-48c2-8ba5-6f1a3a27534f" title="

AH003-001, pagina 2000143.

Fitch Rates Cryptocurrency. Abgerufen am 22.01.2021

">20- De voorstelling van zaken &amp; de werkelijkheid

mr. W.B. Bruins, rechters, in tegenwoordigheid van N. Klunder, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 8 februari 2022.

De rechtbank stelt voorafgaande aan de bespreking van het onder 4 en 5 ten laste gelegde witwassen vast dat virtuele valuta (Bitcoins en altcoins) te scharen zijn onder het begrip ‘voorwerp’ in de zin van de witwasbepalingen in Titel XXXA Sr. De rechtbank heeft bij de bespreking van het onder 1 primair, 2 en 3 ten laste gelegde al geoordeeld dat virtuele valuta is aan te merken als ‘enig goed’. Aan het begrip ‘voorwerp’ komt een autonome strafrechtelijke betekenis toe. De term omvat blijkens artikel 420bis lid 2 Sr ‘alle zaken en vermogensrechten’. Virtuele valuta zijn voor menselijke beheersing vatbare objecten met een reële waarde in het economisch verkeer die voor overdracht vatbaar zijn. Er kan met virtuele valuta worden betaald. De feitelijke en exclusieve heerschappij ligt bij de persoon die toegang heeft tot een wallet en wordt verloren bij een succesvolle transactie naar een andere wallet. Zowel Bitcoins als altcoins zijn individueel bepaalbaar: van iedere coin wordt het ontstaan en iedere transactie die ermee wordt uitgevoerd in de blockchain bijgehouden. Bovendien volgt uit de wetsgeschiedenis dat de betekenis van ‘alle zaken en vermogensrechten’ ruimer moet worden opgevat dan het begrip ‘enig goed’.<a href="#_17192c2d-e783-43a6-9527-5cab46063cbb" title="

A01.01, pagina 10001, laatste alinea, en pagina 10002, eerste alinea.

">173

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 27 augustus 2017 tot en met 5

feit 3: in de periode van 1 februari 2021 tot en met 28 februari 2021 in Deventer samen met anderen of alleen klanten van de Triodos-bank heeft opgelicht;

De rechtbank overweegt op basis van de hiervoor genoemde bewijsmiddelen dat [aangever 3] en [aangever 4] als klanten van de Triodos-bank dachten dat malafide betalingen werden geannuleerd en hun gelden veilig werden gesteld, terwijl hen juist geld afhandig werd gemaakt en zij door een onjuiste voorstelling van zaken zijn overgegaan tot de afgifte van geld. De rechtbank stelt op basis hiervan vast dat [aangever 3] en [aangever 4] door listige kunstgrepen, het aannemen van een valse naam en een valse hoedanigheid en door een samenweefsel van verdichtsels zijn bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid geld, te weten respectievelijk € 970,-- en € 4.740,--. - Oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling, de periode &amp; medeplegen

Na het ingeven van de zoekterm, verschijnt DGB VE01.03, pagina 700030, achtste en negende alinea.

Cryptocurrencies zijn een vorm van elektronisch geld dat in een “digitale portemonnee” wordt opgeslagen. (1, 2) Cryptocurrencies zoals “Bitcoin” of “Bitgrail” zijn digitale tokens die gemaakt worden van een code met een versleutelde keten van gegevensblokken. (3, 4)

De rechtbank stelt op basis van het voorgaande vast dat verdachte en [medeverdachte 1] bij de domeinnaamregistratie van [website 1] (in het Whois-register) op [website 13] een valse naam en valse contactgegevens hebben opgegeven.

AH088, pagina 2001005, fragment 15.

de domeinnaam van websites (te weten: [website 2] , [website 3] , [website 4] , [website 5] , [website 6] , [website 7] , [website 8] , [website 9] en [website 10] ) te registreren, de voornoemde websites te bouwen, online te zetten en te onderhouden en zich op deze wijze voor te doen als een bonafide (software)maker van virtuele valuta/altcoins en op deze wijze de indruk te wekken dat het om bonafide altcoins zou gaan, en,

-

">201 Op vragen met betrekking tot de overige contante stortingen wilde verdachte geen antwoord geven.<a href="#_f8cce3da-c323-44a8-a96f-7b1b1a8d1c62" title="

VE04.01, pagina 7000134, achtste alinea.

De rechtbank heeft vastgesteld dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

Na het ingeven van de zoekterm, verschijnt DGB

3.1

Ten aanzien van het onder 4 en 5 ten laste gelegde witwassen

Ad. 6 – De stortfunctie van de wallet bewust openhouden

">199 In die periode stortte verdachte enorme hoeveelheden contant geld op zijn bankrekeningen, in coupures van onder meer € 200,-- en € 500,--. Op 8 november 2020 stortte verdachte zelfs op één dag (in 4 transacties) € 196.600,-- aan contant geld op zijn ondernemersrekening.<a href="#_dac9c7ca-5058-4293-a91e-77c17a2e841e" title="

AH434, pagina 20002855, laatste alinea, en pagina 20002856, eerste alinea.

de binnentreding op 20 april 2020 was rechtmatig. Die binnentreding in het pand onder toepassing van de betredingsbevoegdheid zoals omschreven in artikel 9 lid 1 onder b van de Opiumwet vond plaats naar aanleiding van:

De rechtbank is van oordeel dat de officier van justitie voor feit 7 ontvankelijk is in de vervolging.

">143 In de mailbox van het e-mailadres [mailadres 2] (het e-mailadres van verdachte) zijn ook verscheidene e-mails aangetroffen over het listen bij CoinExchange tussen 14 juni 2017 en 25 september 2019 met betrekking tot de altcoins EuropeUnited, USA, DSE, ERSO, UK Coin, Paris, Green Energy Token (GET), MALC en CRUR.<a href="#_2c997739-da81-4ad1-b504-8bb37989e69b" title="

">128[bedrijf 2] B.V. heeft op enig moment aan de politie een overzicht van de actuele saldi van verdachte aangeleverd, waaruit op dat moment bleek dat verdachte tientallen miljoenen coins bezat van onder meer MALC, ERSO, DSE en Paris.<a href="#_69a3a115-51b3-4c49-8c66-c7a8cc182b2a" title="

€ 22.970,-- (contante uitgave door ATM/verdachte aan derden na aankoop van virtuele valuta door derden);

Zie het proces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting op 11 januari 2022.

-

-

AH091, pagina 20001043, fragment 1, en pagina 20001045, fragment 4.

">159 Dit verklaart wellicht ook waarom verdachte de hele dag achter zijn laptop zit, aldus zijn eigen verklaring.<a href="#_6e69301e-3c2b-463b-9f23-8223b7cce431" title="

het misdrijf: eenvoudig witwassen, meermalen gepleegd,

">2De rechtbank overweegt op grond van het procesdossier ten aanzien van de verweren van de raadsman als volgt.<a href="#_88a85b07-1128-4c91-ae2f-4bf86d9d2de6" title="

Het artikel 359a-verweer en het vertrouwensbeginsel-verweer

De insolventiebeheerder van de ter ziele gegane cryptocurrency exchange Cryptopia heeft voormalige klanten verteld dat ze nu claims kunnen gaan indienen voor de teruggave van hun geld. (5, 8)

augustus 2018 te Deventer en/of Apeldoorn, althans in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk een of meer andere geldbedragen te weten geldbedragen ten behoeve van een investering in virtuele valuta en/of enige hoeveelheid bitcoin en/of litecoin en/of electra en/of x8 en/of eco althans een of meer virtuele valuta (met een minimale totaalwaarde van € 125.493,34) middels de website [website 1] , in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 1] en/of [aangever 2] en/of een of meer anderen, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, en welk goed verdachte anders dan door misdrijf onder zich had, te weten als beheerder van de virtuele valuta van voornoemde perso(o)n(en), (telkens) wederrechtelijk zich hebben/heeft toegeëigend;

Uit Whois-gegevens blijkt dat de domeinnamen van de websites [website 2] , [website 4] , [website 6] , [website 7] en [website 8] , onder de naam van verdachte zijn geregistreerd.<a href="#_4792045b-1900-470d-9d45-8e3a19b48d2b" title="

AH186, pagina 20001573.

VE01.03, pagina 700032, tiende alinea.

Geld terugclaimen bij exchange Cryptopia | Crypto-Valuta

De rechtbank is van oordeel dat er geenszins sprake is van een vormverzuim inhoudende dat met de opsporing of vervolging belaste ambtenaren ernstig inbreuk hebben gemaakt op beginselen van een behoorlijke procesorde zoals bedoeld in artikel 359a Sv. De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsman in al zijn onderdelen. De rechtbank is oordeel dat de officier van justitie voor de feiten 1 tot en met 6 ontvankelijk is in de vervolging.3.2.3.2 Ten aanzien van feit 7

De rechtbank stelt op basis van het voorgaande vast dat de website [website 1] door verdachte en [medeverdachte 1] is gebouwd en onderhouden met als doel zoveel mogelijk klanten te werven door (onder andere) op die website een (groot) aantal virtuele valuta te tonen, virtuele valuta beschikbaar te stellen voor storting en opname en handel met virtuele valuta en het handelsvolume van die virtuele valuta te tonen en bij te houden.

De bewezenverklaring

coins

zich voor te doen als een medewerker van de Triodos-bank, en,

De officier van justitie heeft gevorderd de volgende voorwerpen verbeurd te verklaren:

AH360, pagina 20002564, eerste alinea.

feit 7:

de klanten niet te hebben ingelicht over het sluiten van de opnamefunctie van hun wallet/tegoeden in beheer bij [website 1] waardoor deze virtuele valuta van de klanten niet meer werden uitbetaald, en, AH245, pagina 20001771, derde alinea, en pagina 20001781, de alinea onder ‘geïnstalleerde applicaties’.

het laten opnemen van MALC, USA Coin, EuropeUnited, Paris, GET, Tulipmania, UK Coin, SIPS, Lepen, SLCO, ERSO, DSE en CRUR op een handelsplaats (zoals Crex24, NovaExchange, YoBit en CoinExchange) zodat deze altcoins verhandeld kunnen worden en hierdoor personen bewegen tot het doen van investeringen in de hiervoor genoemde virtuele valuta, en,

AH274, pagina 20001988, fragment 1.

Zoekt u actueel nieuws, goede tips en markt analyses? ">32 Bovendien wordt gebruik gemaakt van een klantenservice.<a href="#_6a992e99-b12c-49bc-a929-19cc359593c5" title="

Zijn exchanges eigenlijk wel betrouwbaar?

">196 Gelet hierop biedt verdachte zijn gebruikers van de Bitcoin ATM bewust de mogelijkheid om anoniem aan- en verkopen van virtuele valuta met contante gelden te kunnen doen. Hierbij konden zeer grote hoeveelheden contante geldbedragen op één dag worden omgezet. Daarnaast kon er worden betaald met coupures van € 200,-- en € 500,--. Gelet hierop is er sprake van meerdere zogenoemde witwastypologieën.<a href="#_aa014eb6-b963-48c0-add7-29e68e8eeacf" title="

Het aannemen van een valse naam en een valse hoedanigheid

Datum vonnis: 8 februari 2022

De rechtbank stelt voorafgaande aan de bespreking van de onder 1 primair, 2 en 3 ten laste gelegde oplichtingen vast dat virtuele valuta (Bitcoins en altcoins), giraal geld en gegevens (een afbeelding van een legitimatiebewijs) te scharen valt onder het begrip ‘enig goed’ in de zin van artikel 326 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht (Sr). De Hoge Raad heeft immers al in 1982 geoordeeld dat giraal geld is aan te merken als ‘enig goed’.<a href="#_d0942686-b899-43f1-8adc-bbace4ecc10c" title="

Bron

De rechtbank komt tot een bewezenverklaring van de onder 7 ten laste gelegde ‘diefstal van stroom’ op grond van de volgende bevindingen, waarbij de rechtbank – nu verdachte het feit heeft bekend en door hem of namens hem geen vrijspraak is bepleit – conform artikel 359 lid 3 laatste volzin Sv – zal volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen op basis van de bij de bevindingen vermelde voetnoten. De rechtbank overweegt als volgt.<a href="#_720fe0c7-ff9b-46a7-aae2-a9a4ccca7e05" title="

AH093, pagina 20001088 fragment 1.

Inhoud

AH091, pagina 20001044, fragment 3.

zulks terwijl hij van het plegen van dat feit een gewoonte heeft gemaakt.

De raadsman heeft – overeenkomstig een overgelegde pleitnotitie – bepleit dat verdachte van het onder 1 primair, 1 subsidiair, 2, 3, 4, 5 en 6 ten laste gelegde moet worden vrijgesproken. Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde heeft de raadsman primair het hiervoor onder 3.2.1 weergegeven verweer herhaald, gevolgd door de conclusie dat dit tot bewijsuitsluiting en tot vrijspraak moet leiden. Subsidiair heeft de raadsman onder meer betoogd dat de door verdachte gedane uitlatingen in de chatgesprekken niet strafbaar zijn, omdat er sprake is van vrijwillige terugtred dan wel grootspraak of humor. Vervolgens heeft de raadsman geschetst dat het alternatieve scenario van een hack van [website 1] niet uitgesloten en niet onwaarschijnlijk is. Meer subsidiair heeft de raadsman bepleit dat de gedragingen van verdachte niet als oplichting, dan wel verduistering, te kwalificeren zijn. Ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde heeft de raadsman eveneens primair het hiervoor onder 3.2.1 weergegeven verweer herhaald, gevolgd door de conclusie dat dit tot bewijsuitsluiting en tot vrijspraak moet leiden. Subsidiair heeft de raadsman betoogd dat er geen sprake is van oplichting, nu niet voldaan is aan het aannemen van een valse naam of valse hoedanigheid. Ook is er volgens de raadsman geen sprake van listige kunstgrepen en het oogmerk op bevoordelen. Ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde heeft de raadsman bepleit dat er geen sprake is van oplichting door verdachte. De raadsman heeft daartoe aangevoerd dat verdachte niemand heeft bewogen tot afgifte van enig goed en er geen bevoordeling is geweest. Verdachte is zelf slachtoffer geworden van oplichting.Ten aanzien van het onder 4 ten laste gelegde heeft de raadsman primair betoogd dat er geen sprake is van (gewoonte)witwassen door verdachte, omdat verdachte zich bezig heeft gehouden met legitieme en toelaatbare vormen van cryptohandel en er daarom niet voldaan is aan het vereiste afkomstig uit enig misdrijf. Subsidiair heeft de raadsman bepleit dat de ten laste gelegde periode onjuist is (gelet op de door verdachte aangevraagde registratie bij De Nederlandsche Bank) en dat vanwege deze kortere periode er geen sprake is van een aanzienlijk bedrag van virtuele valuta zoals dit in de tenlastelegging staat vermeld. Daarbij heeft de raadsman ook gewezen op de vermengingsleer.

AH091, pagina 20001070, fragment 44.

Datum

hideFooter: false,

De tenuitvoerlegging

AH135, pagina 20001366, en VE01.01, pagina 70004, veertiende alinea. 4.1

MARKET HISTORY

Registreren bij CryptopiaDeze gegevens vul je naar waarheid in en klikt vervolgens op register. Binnen enkele secondes ontvang je een e-mailbericht in de inbox van het opgegeven e-mail adres. Je klikt vervolgens in de link die je zit in het bericht en de aanmelding is voltooid. Klik vervolgens rechts boven op log in en vul je gegevens in.

Ga naar ‘exchange' in het hoofdmenu

Welke bezittingen worden uitbetaald?

">11Als er vooraf sprake zou zijn van een vermoeden van een meer dan beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer waardoor strijd met artikel 8 EVRM zou kunnen ontstaan, is instemming van de officier van justitie of de rechter-commissaris vereist. Van een dergelijke situatie is geen sprake. De laptop is aangetroffen in een bedrijfsmatige omgeving, waarna onderzoek is gedaan naar gegevens betreffende het geconstateerde strafbare feit (diefstal van stroom). Bij dat onderzoek zijn gegevens gevonden die betrekking hadden op de diefstal van stroom. Vervolgens zijn bij dat onderzoek vele chatgesprekken gevonden die betrekking hadden op het gebruik van de aangetroffen mining-computers en de bijbehorende handel die plaatsvond met cryptocurrency. Hierbij werd geconstateerd dat er sprake was van andere strafbare feiten. Onder die omstandigheden kan niet gesproken worden van een zodanige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer dat er strijd is ontstaan met artikel 8 van het EVRM. Het opslaan en vastleggen van de gegevens op de laptop was dus rechtmatig. De rechtbank verwerpt in zoverre het verweer van de raadsman.

Bij andere exchanges heb je daar een extra app voor nodig. Cryptopia heeft het simpel gehouden. Tijdens het inloggen wordt er om een e-mailadres en een wachtwoord gevraagd. De volgende stap is de gekozen pincode.

">54

Op 14 januari meldden Cryptopia gebruikers moeilijkheden bij het openen en gebruiken van hun accounts. Het eerste bericht van Cryptopia was dat ze in ongepland onderhoud gingen om een technisch probleem op te lossen. (7, 8)

Dit vonnis is gewezen door mr. D. ten Boer, voorzitter, mr. H.R. Schimmel en

Het standpunt van de officier van justitie

De uit enig misdrijf afkomstige contante gelden die gepaard gingen met de aan- en verkopen van virtuele valuta, heeft verdachte vervolgens zelf verworven en voorhanden gehad. Verdachte heeft namelijk ter terechtzitting op 11 januari 2022 verklaard dat hij de genoemde contante geldbedragen die in de Bitcoin ATM terecht zijn gekomen op zijn privébankrekening heeft gestort en daarvan vervolgens nieuwe virtuele valuta heeft gekocht. Door zo te handelen, is er sprake van het omzetten van gelden.- Een gewoonte maken van het plegen van witwassen

Zie het proces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting op 11 januari 2022.

de stortfunctie van de wallet in beheer bij [website 1] bewust open te houden om zodoende extra klanttegoeden/virtuele valuta te ontvangen

De rechtbank heeft onder 3.2.3.1en 3.2.3.2 al geoordeeld dat er ten aanzien van het onder 1 primair, 2, 3, 4, 5 en 7 ten laste gelegde geenszins sprake is van een vormverzuim zoals bedoeld in artikel 359a Sv of van een schending van het vertrouwensbeginsel. De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsman, voor zover dit strekt tot strafvermindering of anderszins, in al zijn onderdelen. De door verdachte gemaakte cryptovaluta bleken geenszins betrouwbare virtuele valuta te zijn. Verdachte heeft er van meet af aan alles aan gedaan om de door hem gecreëerde altcoins betrouwbaar te doen laten lijken. Hij hanteerde bij elke coin een werkwijze voor pumpen en dumpen. Hij maakte – samen met een ander – websites, want dan leek alles legaal en anders werd de coin niet door een cryptohandelsplaats gelist. De virtuele valuta werden op de markt gebracht en de premine werd verborgen/verhuld. Verdachte maakte naar eigen zeggen een ‘shitcoin’ om zijn eigen zakken met Bitcoins van ‘nietsvermoedende schaapjes’ te vullen. Dit was van toepassing op elke coin die hij maakte, want verdachte ging elke keer weer op zoek naar nieuwe cryptohandelsplaatsen om deze ‘shitcoins te listen en te dumpen op het gewone voetvolk’. Alvorens die coins te kunnen dumpen, moest hij ze eerst pumpen. Verdachte creëerde daartoe zelf handelsvolume op de cryptohandelsplaats, verspreidde de door hem aangekochte coins op verschillende wallets om te voorkomen dat hij met één wallet op een richlist kwam te staan en verspreide online onvoldoende dan wel onjuiste informatie. Hiermee maakte hij investeerders cryptovaluta afhandig en daarmee verdiende verdachte zijn vermogen. Al hetgeen verdachte heeft gedaan om zich met zijn altcoins in het rechtsverkeer te presenteren, was erop gericht bij investeerders een onjuiste voorstelling van zaken in het leven te roepen om daarvan misbruik te maken. De rechtbank is dan ook van oordeel dat er sprake is van het aannemen van een valse hoedanigheid door zich als bonafide deelnemer aan het economisch verkeer te presenteren, terwijl dit geenszins het geval was.

waardoor anderen werden bewogen tot de afgifte van 261,4075 Bitcoins (omgerekend een bedrag van ongeveer € 1.034.263,59);

autoOpen: true,

Registreren bij Cryptopia

AH088, pagina’s 2000983 en 2000984, fragment 49.

Verdachte en/of (een) ander(en) heeft/hebben meerdere woorden geuit en meerdere gegevens op schrift weergegeven die bij [aangever 3] en [aangever 4] een onjuiste voorstelling van zaken in het leven hebben geroepen door meer dan één enkele leugenachtige mededeling. De rechtbank is van oordeel dat er sprake is van een samenweefsel van verdichtsels. [aangever 3] en [aangever 4] moesten immers gebruikmaken van de Triodos-app en de identifier om middels QR-codes die waren voorzien van het Triodos-logo de iDeal-betaling(en) te kunnen verrichten. Deze QR-codes werden aan [aangever 3] en [aangever 4] per e-mail ontvangen, welke e-mails waren verstuurd door een e-mailadres waarmee werd verondersteld dat dit een e-mailadres van de Triodos-bank betrof. Verdachte en/of (een) ander(en) heeft/hebben – toen [aangever 3] en [aangever 4] probeerden na te gaan of de manspersoon aan de telefoon daadwerkelijk een medewerker van de Triodos-bank was – het vertrouwen van [aangever 3] en [aangever 4] gewekt door onder meer de inlognummers voor het gebruik van de identifier mee te delen. De mededelingen die de veronderstelde bankmedewerker telefonisch aan [aangever 3] en [aangever 4] heeft geuit, hebben hen misleid. De rechtbank is van oordeel dat er sprake is van een samenweefsel van verdichtsels.

Wanneer hierna wordt verwezen naar documenten en alinea’s, zijn dit documenten/pagina’s uit het dossier van de politie-eenheid Oost-Nederland, FINEC Zwolle, genaamd Primero, met de aanduiding ONRBB20014 en BVH 202005322. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds naar in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt processen-verbaal.

-

Na het ingeven van de zoekterm, verschijnt DGB

Bewijs

AH091, pagina 20001071, fragment 46.

">46

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaardingen geldig zijn en dat zij bevoegd is tot kennisneming van de zaken.

Uitbetalen bij Cryptopia

3.2.1

De rechtbank overweegt dat een hack-scenario geenszins aannemelijk is geworden, omdat [medeverdachte 1] heeft verklaard dat ‘alleen hij en verdachte’ toegang hadden tot de exchange.<a href="#_dc42433e-1a25-4304-81b1-8deb9dbe3e6e" title="

AH283, pagina 20002058, fragment 1.

AH435, pagina 20002862, tweede alinea onder ‘aanleiding’.

- veroordeelt verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij [aangever 2] gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;

Dit betekent dat het niet mogelijk was om alle transacties van een block in te zien, terwijl dit juist de belangrijkste functie is van een block explorer.

Daarna druk je op ‘sell DGB'

">106

2FA bij Cryptopia AH088, pagina 2000971, fragment 28.

Listige kunstgrepen

VE02.01, pagina 700081, vijfde en zesde alinea van onderen.

AH023, pagina’s 2000363 en 2000364, en AH139, pagina’s 20001376 tot en met 20001378.

Hierna kun je klikken op ‘balances' of ‘deposit' om een storting te kunnen maken. Zelf geven we de voorkeur aan ‘deposit'.

Op 24 juni 2021 is uit onderzoek naar de transacties gebleken dat de betalingen van [aangever 4] , met in totaal een bedrag van € 4.740,--, ten gunste zijn gekomen van het [provider 2] -account op naam van verdachte, gekoppeld aan het e-mailadres [mailadres 2] . Dit account is geverifieerd aan de hand van de identiteitskaart van verdachte. Het is bovendien gebleken dat het voormelde IP-adres [ip-adres] gebruik heeft gemaakt van dit [provider 2] -account.<a href="#_1d75341d-1cfc-4aec-9712-585c4b9aa773" title="

Stel dat DGB een mooie plus noteert, dan wil je wellicht verkopen. Je kunt bij cryptopia bij ‘exchange' een sell order plaatsen. Dit is op dezelfde pagina als waar je een aankoop hebt gedaan. In het geval je DGB verkoopt, krijg je daar bitcoin voor terug. De hoeveelheid bitcoin kun je gebruiken om een andere cryptomunt aan te kopen, maar ook gebruiken om in een later stadium om te laten zetten in fiatgeld (euro).

Wanneer hierna wordt verwezen naar documenten en alinea’s, zijn dit documenten/pagina’s uit het dossier van de politie-eenheid Oost-Nederland, FINEC Zwolle, genaamd Primero, met de aanduiding ONRBB20014 en BVH 202005322. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds naar in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt processen-verbaal.

het maken van (één of meer) [website 11] pagina(s) waarop (een of meer valse) bron/programmeercode(s) en/of een software programma/wallet ten behoeve van het kunnengebruiken van MALC en/of USA Coin en/of EuropeUnited en/of Paris en/of GET en/of Tulipmania en/of UK Coin en/of SIPS en/of Lepen en/of SLCO en/of ERSO en/of DSE en/of CRUR wordt/worden gedeeld zodat een of meer personen de hiervoor genoemde altcoin(s) kunnen ontvangen en versturen en op deze wijze de indruk wordt gewekt dat het om (een) bonafide altcoin(s) zou gaan en/of

op [website 11] -pagina’s, internetfora en social media ten aanzien van MALC, USA Coin, EuropeUnited, Paris, GET, Tulipmania, UK Coin, SIPS, Lepen, SLCO, ERSO, DSE en CRUR) onjuiste informatie te verstrekken over het aantal altcoins dat beschikbaar is op de (virtuele) valutamarkt waardoor personen worden bewogen tot het aankopen van altcoins tegen een (aanzienlijk) hogere prijs, en,

AH116, pagina 20001239, de alinea’s onder ‘aanleiding’ en ‘samenvatting’.

coin

2.2 Wat is er met Cryptopia gebeurd?

Beleggers bevonden zich op dat moment in een toestand van onzekerheid, waarbij hun tegoeden waarschijnlijk nog enkele maanden bevroren zouden blijven.

feit 2: in de periode van 1 januari 2017 tot en met 20 mei 2021 in Deventer en/of Merkelbeek samen met anderen of alleen personen heeft opgelicht door middel van het ontwikkelen van eigen cryptocurrency’s, deze te laten verhandelen op een cryptohandelsplaats en de indruk te wekken dat er sprake was van betrouwbare virtuele valuta, terwijl het doel was die coins te pumpen en te dumpen;

-

van een coin op een handelsplaats. Om de coins te kunnen verkopen, moeten deze worden opgenomen in het assortiment van een cryptohandelsplaats. Dit wordt listen genoemd. Hierna kan, net als bij een aandelenbeurs, worden gehandeld in de coin.

Mocht het zo zijn dat je limiet nog niet is behaald, dan komt de order te staan bij ‘my open orders'. Dit kun je helemaal onderin de pagina terugvinden en tevens bij ‘balances'. Mocht de aankoopprijs niet worden aangetikt, is er de mogelijkheid de order te annuleren. Vervolgens kun je een nieuwe ‘buy order' inleggen.

">202 Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat hij zijn vermogen heeft verdiend met de handel in cryptocurrency, met zijn Bitcoin ATM en de handel in auto’s en miners. Ook heeft hij verklaard dat hij zijn vermogen nimmer aan de Belastingdienst heeft gemeld.<a href="#_d398b41b-043c-4c7e-a739-791aaacb47a5" title="

Voordat je kunt starten met de handel in cryptovaluta is het noodzakelijk een storting te doen. Het makkelijkste is dat je bitcoin(s) verstuurd naar je cryptopia account. Immers, bitcoin is nodig om andere cryptovaluta te kunnen aanschaffen.

De rechtbank heeft hiervoor al vastgesteld dat verdachte altcoins heeft gemaakt met het doel snel geld te maken door het pumpen en dumpen van deze altcoins. Het was een modus operandi die verdachte hanteerde. Bij de politie heeft verdachte op 28 mei 2021 over het fenomeen pumpen en dumpen verklaard: ‘Er gebeurt niets anders in de crypto. Winst is voor een ander verlies’.<a href="#_e60f546f-d201-4a4f-a386-c1832953f529" title="

AH011, pagina 2000306, laatste alinea.

8.3

">125 Op 15 september 2017 schrijft hij aan [medeverdachte 2] : ‘Niemand kan de premine van 1 miljard in de source zien.’<a href="#_9e19b1b0-d848-48d5-845a-628b47586fae" title="

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 februari 2021 tot en met 28

‘Enig goed’

AH004-002, pagina 2000171.

Cryptopia zal om je pincode vragen (mits ingesteld)

Feit 5: Gewoontewitwassen (virtuele valuta, geldbedragen en andere voorwerpen)

VE01.01, pagina 70004, tweede alinea.

De rechtbank overweegt dat er op grond van het procesdossier en het verhandelde ter terechtzitting op 11 januari 2022 onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voorhanden is om vast te kunnen stellen dat er ten aanzien van dit feit tussen verdachte en (een) ander(en) een nauwe en bewuste samenwerking heeft bestaan. Daarnaast is er evenmin voldoende wettig en overtuigend bewijs om vast te kunnen stellen dat verdachte zich ten aanzien van de horloges, het vaartuig, de diverse voertuigen en het bedrag van € 75.000,-- (de overige gedachtestreepjes) heeft schuldig gemaakt aan witwassen. Het is immers niet uit te sluiten dat deze voorwerpen op enige wijze door verdachte zijn verkregen door middel van de onder de gedachtestreepjes 1 tot en met 3 genoemde contante geldbedragen die hij op zijn bankrekeningen heeft gestort. De rechtbank zal verdachte in zoverre dan ook van het ten laste gelegde vrijspreken.

-

Fraude met QR-codes van de ‘Triodos-bank’

anderen, althans alleen, meermalen, althans een maal (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen elektriciteit, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan de netbeheerder Liander, in elk geval aan een ander of andere dan aan verdachte;

AH080, pagina 2000884, derde en vierde alinea, en AH080-023,

VE01.01, pagina 70002, tiende alinea onder ‘sociaal verhoor’.

-

AH418.

">170 Uit deze aangifte blijkt onder meer dat klanten van deze bank sinds februari 2021 uit naam van de Triodos-bank telefonisch zijn benaderd om een QR-code te scannen die ze per e-mail kregen toegestuurd. Deze QR-codes werden vervolgens in iDeal-betalingen klaargezet, waarna er geld werd overgeboekt van de bankrekening van de klanten naar een voor hen onbereikbare bankrekening. Op deze wijze werd van de klanten van de Triodos-bank geld afhandig gemaakt en werden zij slachtoffer van spoofing.<a href="#_c4d5e17f-d028-40ae-a20a-1913b84f9ce0" title="

hij in de periode van 27 augustus 2017 tot en met 5 augustus 2018 in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander (telkens) met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen meer personen heeft bewogen tot afgifte van enig goed, te weten: enige hoeveelheid virtuele valuta (met een minimale totaalwaarde van € 125.493,--) en de afgifte van (een afbeelding van) van hun legitimatiebewijs, door - zakelijk weergegeven -

AH206, pagina 20001655, derde alinea.

De pincode die we hierboven even aanhaalde is nodig tijdens het inloggen. Cryptopia kiest ervoor om een extra maatregel te gebruiken tijdens het inloggen, ook wel bekend als 2FA (2 factor authentication).

7 De op te leggen straf of maatregel

2.4 Waarom lag de website plat?

Voorwaarden claim

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de onder 1 primair, 2, 3, 4, 5 en 7 ten laste gelegde feiten heeft begaan, met dien verstande dat:

‘Een voorwerp’

">169 Het genoemde aantal Bitcoins tezamen betreft een hoeveelheid van 261,4074 Bitcoins. De genoemde bedragen tezamen genomen betreft een bedrag van € 1.034.266,48.

bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [aangever 3] en/of [aangever 4] althans één of meer anderen (telkens) heeft/hebben bewogen tot de afgifte van geld en/of enig goed, door - zakelijk weergegeven -

AH010, pagina’s 2000295 tot en met 2000297, en AH015, pagina’s 2000324 tot en met 2000326.

Je kunt vervolgens verkopen, door rechtsonder op ‘sell DGB' te drukken

februari 2021 te Deventer, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te

-

Investeer binnen enkele minuten in crypto, aandelen, ETF’s &amp; meer bij onze best beoordeelde broker, eToro

">84 De rechtbank acht het aannemelijk dat dit gegevens zijn die ter registratie door de gebruikers zijn afgegeven. Verdachte en [medeverdachte 1] hebben blijkens een chatbericht op 26 maart 2018 overwogen deze persoonsgegevens door te verkopen, om zo geld te verdienen.<a href="#_ef0ec267-a31c-4b1b-b63c-134953d2dc72" title="

">78De rechtbank acht het op basis van de hiervoor genoemde bewijsmiddelen en de verklaringen van [aangever 2] en [aangever 1] aannemelijk dat de klanten van [website 1] onder invloed van een onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot het handelsvolume van cryptovaluta, in het bijzonder ECA, zijn overgegaan tot de afgifte van hun cryptovaluta. Immers, toen het handelsvolume daalde, wilden zij hun klanttegoeden overmaken/opnemen. Verdachte en [medeverdachte 1] waren zich hiervan – gezien de vele chatberichten – ook bewust. Het dalen van het handelsvolume was in hun ogen ‘pijnlijk’.<a href="#_23b46ba1-99e3-445e-ad98-81efc63dc6a1" title="

Ze het proces-verbaal van verhoor getuige [aangever 2] door de rechter-commissaris van 30 november 2021, pagina 2, en de daaraan als bijlage gevoegde algemene voorwaarden van [website 1] , pagina 15.

">26 Via [website 1] konden klanten vervolgens cryptovaluta verhandelen.<a href="#_eb5e43b8-6228-4ae0-8d32-d397004f2d23" title="

VE01.04, pagina 700044, zesde en zevende alinea.

Cryptopia: onze uitleg over deze exchange

De rechtbank zal, alles afwegende, aan verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van vier jaren met aftrek van het voorarrest opleggen. De rechtbank acht deze straf passend en geboden.

AH320, pagina 20002249, fragment 8.

In het uitgebreide verslag valt te lezen dat de cryptocurrency onder het eigendom valt van de gebruikers. De exchange Cryptopia is geen eigenaar en zal de verloren geldbedragen moeten terugbetalen aan de rechtmatige eigenaars. Het is dan ook mogelijk om sinds december 2020 een claim in te dienen bij Cryptopia.

- Causaal verband

">90 Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat de domeinnamen van de website [website 2] en [website 3] in handen zijn van dezelfde eigenaar, namelijk verdachte.<a href="#_e923ef31-2b97-42de-9203-f2cf8a2337c6" title="

">67 Zij zagen aanleiding om een ‘alternatief scenario’ te verzinnen. ‘Misschien binnenkort informatie uitbrengen dat we gehackt zijn en bezig zijn om dit op te lossen’. ‘Zou de politie hier wat aan gaan doen?’. ‘Niks, anders stonden ze al lang op de stoep’, zo blijkt uit een chatgesprek op 2 mei 2018 tussen verdachte en [medeverdachte 1] .<a href="#_a770d00c-6544-4852-bc50-13c38eafd669" title="

Heb je nog geen account bij Cryptopia dan laten wij nu zien hoe je dat aanmaakt. Wanneer je naar cryptopia.co.nz gaat en je klikt rechtsboven op register zie je het volgende scherm verschijnen.

AH091, pagina 20001074, fragment 51.

AH186, pagina 20001603, fragment 1.

feit 7:

-

[aangever 3] en/of [aangever 4] althans (één of meer) anderen te bewegen tot het scannen van (een of meerdere) QR-codes, welke QR-codes door verdachte(n) werden geproduceerd en waren voorzien van het Triodos logo en/of waarbij door (mede)verdachte(n) werd gezegd dat door het scannen van de QR code een betaling kon worden geannuleerd en/of

">164

Ten aanzien van het onder 4 ten laste gelegde

De rechtbank zal het gevorderde daarom toewijzen tot een bedrag van € 837,22, te vermeerderen met de verschuldigde wettelijke rente vanaf de datum waarop het strafbare feit is gepleegd.

">208 Verdachte heeft ter terechtzitting bekend dat hij de stroom – buiten de meter om – heeft weggenomen ten behoeve van de miningfarm.<a href="#_5c8cb026-585a-4a6b-a10f-fd5dd381b976" title="

-

Daarbij wordt echter wel de identiteit van de klanten bekendgemaakt.

- wijst af het verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis.

een geldbedrag, geschat – en de betalingsverplichting daartoe vastgesteld op – in totaal

">7 Bovendien bleek uit onderzoek in de politiesystemen op 14 november 2019 dat een warmtemeting op het woonadres van verdachte op 12 juni 2013 een positief resultaat had.

HR 31 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BQ9251, NJ 2012, 536, m.nt. [naam 20] .

het misdrijf: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

HR 1 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1890, r.o. 2.5.2, waarin ook wordt verwezen naar HR 8 september 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZD1239.

2.

Ten aanzien van het onder 1 primair, 2, 3, 4, 5 en 7 ten laste gelegde

Bron

De vordering van de benadeelde partij [aangever 1]

In de woning van [medeverdachte 2] is op 13 september 2021 een telefoon in beslag genomen. Op deze telefoon zijn WhatsApp-berichten tussen verdachte en [medeverdachte 2] aangetroffen. Op 6 september 2017 zegt [medeverdachte 2] tegen verdachte in een chatgesprek: ‘Ik doe gewoon wat jij zegt’, waarna verdachte reageert: ‘zodra alles gemined is, promo promo promo’.<a href="#_e9ed6561-61ad-46cf-bfc8-3ebdcdc4e83d" title="

Zie het proces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting op 11 januari 2022.

de vordering op de heer [naam 17] ter waarde van € 75.000,--;

">5

van een bedrag ad € 863.538,54, althans van enig(e) geldbedrag(en), de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing verborgen en/of verhuld en/of verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende is en/of enig(e) geldbedrag(en) en/of goed(eren) verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet en/of daarvan gebruik heeft/hebben gemaakt (zaaksdossier 2) terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) althans moeten vermoeden dat die voorwerp(en) en/of dat geldbedrag geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig/eigen misdrijf; en/of

8.2

Verdachte en [medeverdachte 1] wilden [website 1] op enig moment platgooien. ‘Zullen we Coinhouse nog tot het einde van de maand geven?’, aldus een chatgesprek tussen verdachte en [medeverdachte 1] op 3 april 2018.<a href="#_0d926aa5-ea31-40c9-b6e4-1b86c3e11a9f" title="

Het kwalificatie-uitsluitingsgrond-verweer

[medeverdachte 1] (hierna: [medeverdachte 1] ) verklaarde op 20 mei 2021, onder meer: ‘De cryptovalutahandelsplaats [website 1] is door mij en verdachte samen opgezet’.<a href="#_f3d62854-a021-4bac-80dd-cc48742ce54e" title="

">43Dit handelsvolume moesten potentiële klanten direct op de website [website 1] kunnen zien, vóórdat ze zouden inloggen of zich zouden registreren. Immers stuurt verdachte op 5 oktober 2017 aan [medeverdachte 1] : ‘Ik kijk zelf ook eerst altijd of er wel volume is en welke coins er zijn vóór ik mij registreer’.<a href="#_3a885256-9134-458f-9dad-9db81bd36419" title="

7.3.4 ">31 Verder maakte [website 1] gebruik van algemene voorwaarden. Uit die voorwaarden blijkt bijvoorbeeld dat [website 1] in het geval van beëindiging van de cryptohandelsplaats, zal proberen om alle virtuele valuta die zijn opgeslagen in de wallet aan de klant terug te geven.<a href="#_e21af738-3cb8-40d0-b3ba-f8d86114aafc" title="

67% van CFD accounts verliezen geld

">153 Vanwege de beperkte functie van de block explorer was het voor investeerders niet zichtbaar welke transacties er werden gedaan en hoeveel coins er in omloop waren.<a href="#_29032b84-4fff-43e1-8ac8-a0c953814bb0" title="

Een samenweefsel van verdichtsels

HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, r.o. 3.6.5.

">101 Verder heeft verdachte in een chatgesprek op 26 april 2018 met ‘dariinternational’ geschreven dat de altcoin SIPS van hem is.<a href="#_0773b44f-6fb1-4db0-9bf3-c07fa8f7b924" title="

AH317, pagina 20002216, tweede screenshot van het Twitter-account [twitteraccount 1] .

€ 22.970,-- (contante uitgave door ATM/verdachte aan derde(n) na aankoop van virtuele valuta door derde(n))

Deze rewards worden in volledige willekeur uitgekeerd, dus je moet er een beetje geluk mee hebben.

Het standpunt van de officier van justitie

-

AH186, pagina’s 20001603 en 20001604, fragment 1

2 Achtergrond: Wat je moet weten over Cryptopia

-

Ga naar ‘exchange' in het hoofdmenu

">52Bovendien blijkt uit een door verdachte op 11 februari 2018 verstuurd chatbericht dat Coinhouse nergens als bedrijf geregistreerd staat.<a href="#_3a5088ac-e0b6-4242-9d92-eae15c398e14" title="

het misdrijf: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

});

Bewijs

Ad. 3 – Het maken van GitHub-pagina’s

Een geldbedrag van € 863.538,54

Voormalige Cryptopia medewerker pleit schuldig aan het stelen van crypto | Invezz

Het oordeel van de rechtbank

Het voorwaardelijk opzet &amp; verbergen/verhullen/omzetten -

hij in de periode van 1 januari 2017 tot en met 20 mei 2021 in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander (telkens) met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen meer personen heeft bewogen tot de afgifte van enig goed door - zakelijk weergegeven -

De rechtbank is van oordeel dat er op grond van het procesdossier en het verhandelde ter terechtzitting op 11 januari 2022 onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voorhanden is om vast te kunnen stellen dat verdachte op 20 mei 2021 in Zaandam, al dan niet samen met een ander, stroom heeft gestolen door middel van verbreking. Hoewel uit het procesdossier blijkt dat verdachte in ieder geval tweemaal in de loods aan [adres 3] in Zaandam is geweest, er in die loods werd gemined, de stroom illegaal werd afgenomen en verdachte (druk) bezig is geweest in die loods, kan op basis hiervan niet worden vastgesteld dat het verdachte is geweest die zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal van stroom. De rechtbank zal verdachte daarvan vrijspreken. Stap 5: reclame maken voor de

Kamerstukken II 1999/2000, 27159, 3, p. 16.

het misdrijf: van het plegen van witwassen een gewoonte maken;

">86Uit onderzoek naar de transacties en de daarbij horende transactie fee is gebleken dat verdachte en [medeverdachte 1] (virtuele) valuta van de wallets van Coinhouse-gebruikers naar hun eigen wallet hebben overgemaakt. In de periode 10 maart 2018 tot en met 5 augustus 2018 zijn in totaal 11,998 Bitcoins (in 17 transacties) vanaf het cluster Coinhouse naar het Bitcoin-adres van verdachte overgemaakt. Met inachtneming van de koers BTC/EUR volgens de wereldwijde cryptovalutahandelsplaats Kraken en rekening houdende met de datum en het tijdstip van de eerste bevestiging op de Bitcoin-blockchain, hadden die Bitcoins een totale waarde van € 69.086,35.<a href="#_fbd86e01-461a-4eb9-843b-55a5cadc7974" title="

VE02.02, pagina 7000101, achtste alinea.

Ga naar ‘exchange' in het hoofdmenu

Het beoordelingskader

Ze het proces-verbaal van verhoor getuige [aangever 1] door de rechter-commissaris van 9 december 2021, pagina 2, eerste alinea.

het niet in beslag genomen geldbedrag van € 937.030,--. Dit bedrag betreft het totaalbedrag van de door verdachte op zijn bankrekeningen gedane contante stortingen min de contante opnames in de periode van 1 januari 2020 tot en met 20 mei 2021, welke gelden van enig misdrijf afkomstig zijn, zoals bewezen is verklaard onder feit 5 en ziet op het plegen van witwassen, terwijl er een gewoonte van is gemaakt. Verdachte zal een bedrag van € 937.030,-- moeten betalen, waarbij ingeval van geen (of niet gehele) voldoening 365 dagen vervangende hechtenis zal worden toegepast. De rechtbank houdt hierbij rekening gehouden met de draagkracht van verdachte. De rechtbank bepaalt dat de hiervoor onder punt 4) verbeurd verklaarde voorwerpen in het bedrag van

feit 1 primair, 2 en 3 telkens:

Cryptopia is weer in het nieuws gekomen omdat op 15 mei 2019 (in principe vier maanden sinds de eerste hack) Cryptopia aankondigde dat het in liquidatie ging. Alle handel werd toen opgeschort en activa kunnen niet meer gestort of opgenomen worden. (6)

De rechtbank stelt op basis van het voorgaande vast dat verdachte de broncode van bestaande virtuele valuta heeft gekopieerd en aangepast en nieuwe virtuele valuta/altcoins (MALC, USA Coin, EuropeUnited, Paris, GET, Tulipmania, UK Coin, SIPS, Lepen, SLCO, ERSO, DSE en CRUR) heeft gecreëerd.

AH091, pagina 20001073, fragment 51.

De rechtbank stelt vast dat op 12 december 2019 bij de politie een MMA-melding bekend is geworden.<a href="#_08f7cbaa-59f4-4f83-bda1-d17f721dd476" title="

De rechtbank is van oordeel dat verdachte van het hiervoor genoemde witwassen een gewoonte heeft gemaakt. Deze conclusie wordt gerechtvaardigd door het feit dat er sprake is geweest van frequente witwashandelingen (135 contante stortingen op de verschillende bankrekeningen van verdachte) in de periode van augustus 2019 tot en met december 2020.

Bij andere exchanges heb je daar een extra app voor nodig. Cryptopia heeft het simpel gehouden. Tijdens het inloggen wordt er om een e-mailadres en een wachtwoord gevraagd. De volgende stap is de gekozen pincode.

hij in de periode van 1 februari 2021 tot en met 28 februari 2021 in Nederland (telkens) tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid, door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, [aangever 3] en [aangever 4] , (telkens) heeft bewogen tot de afgifte van geld door - zakelijk weergegeven -

-

Het is een feit van algemene bekendheid dat het ken-uw-klant-principe een basisvoorwaarde is voor het mogen verrichten van financiële dienstverlening. Uit de feiten en omstandigheden volgt dat verdachte zich hier met zijn Bitcoin ATM niet aan heeft gehouden. Verdachte heeft immers in de periode van 1 januari 2020 tot en met 20 mei 2021 op geen enkele wijze blijk gegeven dat hij de identiteitsgegevens van gebruikers van de Bitcoin ATM heeft gecontroleerd en adequaat bijgehouden. Hij heeft geen onderzoek gedaan naar de herkomst van de (virtuele) valuta. In een chatgesprek van 27 augustus 2020 schrijft verdachte zelfs aan ‘Tyrone’ dat hij de ID-verificatie van zijn Bitcoin ATM in Deventer er zelf af heeft gehaald.<a href="#_5eea9c43-f274-4708-b934-cc19a5f1188a" title="

feit 1 subsidiair: in de periode van 27 augustus 2017 tot en met 5 augustus 2018 in Deventer samen met anderen of alleen geldbedragen en (virtuele) valuta heeft verduisterd;

autoClose: 0,

">21 Het was een exchange, ons eigen bedrijf’.<a href="#_291c7285-b85b-4aca-b0de-5ef6554670c1" title="

een bedrag ad. € 1.772,-- (afkomstig van [naam 1] ) en/of een bedrag ad. € 1.000,-- (afkomstig van [naam 2] ) en/of een bedrag ad € 970,-- (afkomstig van [aangever 3] ) en/of een bedrag van € 4.740,-- (afkomstig van [aangever 4] ) en/of een bedrag ad. € 1.670 (afkomstig van [naam 3] en/of [naam 4] ) althans van enig(e) geldbedrag(en), de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing verborgen en/of verhuld en/of verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende is en/of dit/deze geldbedrag(en) verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet en/of daarvan gebruik heeft/hebben gemaakt (zaaksdossier 3) terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) althans moeten vermoeden dat die/dat geldbedrag(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig/eigen misdrijf; en/of

De raadsman heeft bepleit dat de officier van justitie niet-ontvankelijk is in de vervolging wegens schending van de beginselen van een behoorlijke procesorde, in het bijzonder het door het Openbaar ministerie gebruik maken van haar strafvorderlijke bevoegdheden voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheden zijn gegeven (détournement de pouvoir). Ter onderbouwing hiervan heeft de raadsman aangevoerd dat:

een bedrag ad € 937.030,--, de werkelijke aard en de herkomst heeft verhuld en verborgen, heeft verborgen en voorhanden heeft gehad, heeft omgezet en daarvan gebruik heeft gemaakt, terwijl wist dat dit geldbedrag geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf.

7.4.2

">115 Voorts schrijft verdachte in een Skype-gesprek met [medeverdachte 2] op 14 september 2018 dat hij de [website 11] -pagina voor Tulipmania heeft aangemaakt.<a href="#_dd7d13df-6a4a-4fb6-8cd6-5510a40b3e5a" title="

Op 28 mei 2020 heeft de politie onderzoek gedaan naar de Whois-gegevens van de domeinnaam [domeinnaam] , een domeinnaam die door [medeverdachte 1] is geregistreerd. Hoewel [domeinnaam] op 26 maart 2017 onder de naam van [medeverdachte 1] op [website 13] is geregistreerd, blijkt uit de Whois-gegevens dat die klantgegevens in januari 2018 zijn gewijzigd naar de gegevens van ene [aangever 5] .<a href="#_ca86d48c-8c4a-4561-aac9-4cab1212f6b4" title=" ">58 ‘Zullen we hem straks platgooien?’. ‘Dan moeten we van tevoren de wallets leeghalen’. ‘Gewoon die withdrawals stilleggen’.<a href="#_b61ed235-1eeb-4e0a-ba31-fcae35e0552d" title=" Volgens vaste rechtspraak is ingevolge artikel 167 lid 1 Sv het Openbaar Ministerie bevoegd zelfstandig te beslissen of naar aanleiding van een ingesteld opsporingsonderzoek vervolging moet plaatsvinden. De beslissing van het Openbaar Ministerie om tot vervolging over te gaan, leent zich slechts in zeer beperkte mate voor een inhoudelijke rechterlijke toetsing. Slechts in uitzonderlijke gevallen is er plaats voor een niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie op de grond dat het instellen of voortzetten van de vervolging onverenigbaar is met beginselen van een goede procesorde. Zo'n uitzonderlijk geval doet zich bijvoorbeeld voor wanneer de vervolging wordt ingesteld of voortgezet nadat door het Openbaar Ministerie gedane, of aan het Openbaar Ministerie toe te rekenen, uitlatingen (of daarmee gelijk te stellen gedragingen) bij verdachte het gerechtvaardigde vertrouwen hebben gewekt dat hij niet (verder) zal worden vervolgd. Aan uitlatingen of gedragingen van functionarissen aan wie geen bevoegdheden in verband met de vervolgingsbeslissing zijn toegekend, kan zulk gerechtvaardigd vertrouwen dat (verdere) vervolging achterwege zal blijven evenwel in de regel niet worden ontleend. Aan het oordeel dat het Openbaar Ministerie om deze reden in de vervolging van een verdachte niet-ontvankelijk moet worden verklaard dienen zware motiveringseisen te worden gesteld.<a href="#_13dba455-19af-4854-b6db-08bdba66a83e" title="

Het vertrouwensbeginsel-verweer

HR 18 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2352, r.o. 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.3.

AH006, pagina 2000241, fragment 14.

">138‘Weer op zoek naar nieuwe exchanges om shitcoins te listen en te dumpen op het gewone voetvolk’, aldus verdachte tegen [medeverdachte 1] op 30 september 2017.<a href="#_bf6f4197-f8d6-4cc0-b276-68e9f7af1e6f" title="

">59 De wallets van de klanten van [website 1] werden op 5 april 2021 daadwerkelijk stilgelegd. ‘Wallet leeg’. ‘Die van ons niet’, waarbij in de chatberichten over en weer smileys werden verzonden. Op 7 april 2018 stuurt [medeverdachte 1] aan verdachte: ‘Je kan geen ECA withdrawen, staat al voor twee weken stil’.<a href="#_207a1ef7-1f00-4940-8a06-fae9736695ff" title="

Wanneer je onderstaande stappen uitvoert, kun je een cryptomunt naar wens aankopen die genoteerd is op het platform van Cryptopia.

">177 De geldbedragen die [aangever 3] en [aangever 4] via de QR-codes hebben overgemaakt, zijn blijkens onderzoek met tussenkomst van [provider 1] overgemaakt naar de cryptovalutahandelsplaats [provider 2] .<a href="#_13d13eb9-0860-4993-b839-812e50a723f3" title="

- bepaalt dat de benadeelde partij Triodos Bank N.V. (feit 3) in het geheel niet-ontvankelijk is in de vordering en dat de benadeelde partij de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen;

- verklaart voorts verbeurd een nog niet in beslag genomen voorwerp, te weten:

Feit 2: Medeplegen van oplichting (pumpen en dumpen)Stel dat je de hoeveelheid bitcoin wilt verkopen? Wij hebben er een uitleg van gemaakt voor je:

Privacy

-

7.4

Conclusie

AH320, pagina 20002255, fragment 22.

Wanneer je met de muis over een candle heen gaat, verkrijg je meer informatie. Dit zie je dan net boven de grafiek.

Na het ingeven van de zoekterm, verschijnt DGB

De officier van justitie heeft primair betoogd dat het verweer van de raadsman geen kans van slagen heeft, omdat er géén sprake is van enig vormverzuim. Het Openbaar Ministerie is ontvankelijk in de vervolging. Ter onderbouwing hiervan heeft de officier van justitie het volgende aangevoerd:

De modus operandi (werkwijze) die verdachte voor het pumpen en dumpen van ‘zelfgemaakte’ altcoins zou hebben gehanteerd, bestaat uit de volgende stappen:

De raadsman heeft primair betoogd dat de benadeelde partijen allen in de vordering niet-ontvankelijk moeten worden verklaard wegens de door hem bepleite vrijspraken. Subsidiair heeft de raadsman betoogd dat vanwege een onevenredige belasting van het strafproces de benadeelde partijen in de vorderingen, gelet op het causaal verband en de eigen schuld, niet-ontvankelijk moeten worden verklaard.

Wij raden je wel aan om geen grote hoeveelheden cryptocurrency te laten staan op je Cryptopia wallet.

Deze hack trof duizenden mensen die geld onder de verantwoordelijkheid van Cryptopia hadden.

De strafoplegging

">33

Een voormalige medewerker van de inmiddels ter ziele gegane Cryptopia beurs heeft toegegeven dat hij $ 171.969 aan crypto heeft gestolen. Een rapport onthulde dit nieuws op 5 juli en merkte op dat de ex-werknemer maandag voor rechter Gerard Lynch van de Christchurch District Court verscheen. De rechtbank besloot zijn naam tijdelijk geheim te houden.

-

-

AH435, pagina 20002868, tweede en derde alinea.

">96 Bij de politie heeft hij op 20 mei 2021 verklaard dat hij heel actief is geweest in het maken van (veel) websites.<a href="#_7a2ab801-cde3-46f3-8f71-c7eea995f57b" title="

-

Bron

">111

Het standpunt van de verdediging

2FA bij Cryptopia

- verklaart dat het bewezen verklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

Deze beurzen houden deze gebruikers hun geld vast en onderhandelen er ook over, en daarom is de Cryptopia Hack zo’n grote zaak. De Cryptopia Hack laat dan ook duidelijk zien waarom je Bitcoin en dergelijke niet voor langere tijd op een gecentraliseerde beurs moet bewaren. Het is daarom aan te bevelen een software of hardware portemonnee te gebruiken.

Volgens het rapport pleitte de man schuldig aan twee aanklachten op advies van zijn advocaat Allister Davis. Dit zijn diefstal door een persoon in een speciale relatie en de diefstal van meer dan $ 1.000. Nadat hij deze misdaden had bekent, oordeelde rechter Lynch dat hij moest worden veroordeeld en op borgtocht moest worden teruggezonden, in afwachting van zijn veroordeling op 20 oktober.

Zittingsplaats Zwolle

€ 69.086,35) voorhanden gehad en omgezet, terwijl deze – onmiddellijk – uit enig misdrijf afkomstig waren. De rechtbank acht ten aanzien van het eerste gedachtestreepje eenvoudig witwassen wettig en overtuigend bewezen.

De geldigheid van de dagvaarding en de bevoegdheid van de rechtbank

het maken van een Twitter account (zoals [twitteraccount 1] en/of [twitteraccount 2] en/of [twitteraccount 3] en/of [twitteraccount 4] ) en/of het verspreiden van promotieteksten (zoals” TMC did some real nice recovery on the DOGE market today most seen is 145 % up [account 1] cant wait to see TMC back on the BTC market” en/of” We are buying back al! TMC coins up to 10 sat [account 1] . The goal is to have bought back al! TMC coins by the end of this month” en/of” Tullipmania is now listed on [account 2] . [account 3] will soon follow. [website 12] . Happy trading to all!!!!” en/of “This coin is developed in the spirit of Paris’s latest thought about block-chain techno!ogy and the many benefits that come with them. This coin is to support the Paris and the use of the block-chain technology. In vest now in Paris coin to get a bigger peace of the pie when I-YDIAN comes out. Follow what PARIS has to say about the block-chain techno!ogy and more”) te verspreiden ten behoeve van MALC en/of USA Coin en/of EuropeUnited en/of Paris en/of GET en/of Tulipmania en/of UK Coin en/of SIPS en/of Lepen en/of SLCO en/of ERSO en/of DSE en/of CRUR) en hierdoor trachten één of meer personen te bewegen tot het doen van investeringen in (één of meer van) de hiervoor genoemde altcoins en/of

Later bleek dat de hack duurde van 14 januari (toen Cryptopia werd gesloten voor “ongepland onderhoud”) tot 17 januari.&nbsp;Een paar dagen later vond een andere hack plaats. (5, 6)

AH279, pagina’s 20002008.

Uit voornoemde bewijsmiddelen blijkt dat verdachte en anderen via Twitter-accounts en fora promotieteksten hebben geuit over de altcoins van verdachte. De rechtbank wordt gesterkt in haar conclusie omdat een (reguliere) investeerder op geen enkele wijze een belang heeft om promotieteksten te uiten over voor hen waardeloze coins. Het zijn immers enkel verdachte en/of een mededader die hier enig financieel belang bij kunnen hebben.De rechtbank stelt op basis van het voorgaande vast dat verdachte samen met [medeverdachte 2] en een andere persoon; namelijk ‘ [naam 12] ’, Twitter-accounts heeft aangemaakt en/of promotieteksten heeft verspreid ten behoeve van de altcoins MALC, USA Coin, EuropeUnited, Paris, GET, Tulipmania, UK Coin, SIPS, Lepen, SLCO, ERSO, DSE en CRUR om personen proberen te bewegen tot het doen van investeringen in de hiervoor genoemde altcoins.

VE02.01, pagina 700077, derde alinea.

Het oordeel van de rechtbank

">154 Verdachte heeft naast de genoemde wijzen de premine ook verhuld via een zogenoemde (veiligheids)update. Zo schrijft hij op 10 januari 2018 aan [medeverdachte 1] : ‘Heb net die MALC weer een update gegeven. 7 miljard extra coins. Voor [verdachte] . Heb ze door gegeven dat het een veiligheidsupdate is. En dan dump ik hem gelijk weer kapot. Al eens eerder gedaan’.<a href="#_285a2f43-211a-40b9-997c-204aa2ab2e76" title="

3.3

">71 Op 31 juli 2018 ontdekten zij dat de domeinnaam van [website 1] in gebruik was bij derden. Verdachte concludeert: ‘Mooi, krijgen die ook straks de schuld’. ‘Makkelijker komen we er niet van af’.<a href="#_8ff41f8f-d524-43a6-bcd8-0ee6f8931704" title="

De ontvankelijkheid van de officier van justitie in de vervolging

">197 Het vermoeden van witwassen is naar het oordeel van de rechtbank dan ook gerechtvaardigd.

DPG Media Privacy Gate

waardoor één of meerdere perso(o)n(en) (waaronder [aangever 1] en/of [aangever 2] ) werd(en) bewogen tot bovengenoemde afgifte(n) van (virtuele) valuta (met destijds een gezamenlijke waarde van minimaal € 125.493,34) en/of waardoor één of meerdere personen werden bewogen tot afgifte van (een afbeelding van) van hun legitimatiebewijs ten behoeve van de registratie bij [website 1] ;

">114 Uit een Slack-chatbericht tussen verdachte en ‘ [naam 12] ’ van 19 juni 2017 blijkt dat verdachte ook de [website 11] -pagina van EuropeUnited heeft gemaakt.<a href="#_db703c40-c452-4d3f-a5f5-a9e505d66e20" title="

De gronden voor een straf of maatregel

De altcoins MALC, USA Coin, EuropeUnited, Paris, GET, Tulipmania, UK Coin, SIPS, Lepen, SLCO, ERSO, DSE en CRUR zijn door verdachte gecreëerd. In de mailbox van het e-mailadres [mailadres 2] zijn immers diverse e-mails aangetroffen over het listen van cryptovaluta in de periode van 14 juni 2017 tot en met 25 september 2019, die onder meer betrekking hebben op de altcoins DSE en CRUR.<a href="#_28dbecc1-f600-4010-a211-9a27e75e9053" title="

8.4.3

">12

Om dit probleem op te lossen, controleerde het accountantskantoor de transacties van Cryptopia en ontdekte dat iemand illegaal 13 BTC had opgenomen. Op dat moment waren de 13 BTC $ 165.000 waard. Nadat hij ontdekte dat zijn transacties waren ontdekt, nam de voormalige medewerker van de beurs contact op met David Ruscoe en Tom Aspin van Grant Thornton en bekende hij de BTC te hebben gestolen. Bovendien voegde hij eraan toe dat hij nog eens $7.000 had gestolen in een andere niet bekendgemaakte cryptocurrency.

AH321, pagina 200022448, fragment 7, en pagina 200022448, fragment 8.

Daarna druk je op ‘buy DGB'

een cryptohandelsplaats/exchange genaamd [website 1] op te zetten en zich op deze wijze voor te doen als een bonafide facilitator van de handel in virtuele valuta en zijnde een reguliere handelsplaats voor virtuele valuta, en,

De rechtbank constateert dat zij op basis van het procesdossier en wat ter terechtzitting naar voren is gekomen geen enkele aanleiding heeft om te veronderstellen dat de chatgesprekken die zich in het procesdossier met de (relevante) stukken van de strafzaak bevinden, gemanipuleerd zijn. De verdediging heeft de vrijheid gehad om chatgesprekken op te vragen als zij een concrete aanleiding zag om aan te nemen dat er ontlastend bewijs door het Openbaar Ministerie werd achtergehouden. Van een dergelijk verzoek is echter geen sprake geweest. Evenmin heeft de verdediging concreet geduid waar de manipulatie van de chatgesprekken in gelegen is. De rechtbank verwerpt in zoverre het verweer van de raadsman.

Het bewezen verklaarde is strafbaar gesteld in artikelen 47, 310, 326, 420bis, 420bis.1 en 420ter Sr. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezen verklaarde levert op:

Hij nam vervolgens contact op met het accountantskantoor en beloofde zes van de 13 BTC terug te geven en beloofde de rest terug te betalen als Cryptopia hem niets in rekening brengt. Hij gaf vervolgens de BTC terug en sms’te zijn partners, waarin hij zei dat hij de munten had teruggegeven, eraan toevoegend dat hij in orde zou zijn, aangezien zijn gebaar om de munten terug te geven werd gewaardeerd.

Daar geef je de verkoopprijs in &amp; de hoeveelheid

Pagina 7.

en

Dinsdag, 15 januari

Daar geef je de aankoopprijs in &amp; de hoeveelheid

Dit bedrijf heeft naar verluidt zijn contract met Cryptopia opgezegd en eist een betaling van 2 miljoen dollar, wat de vrees aanwakkert dat het bedrijf kan besluiten Cryptopia’s gegevens te wissen als het niet betaald wordt.

Feit 4: Gewoontewitwassen (Bitcoin ATM)

de prijs/koers van MALC, USA Coin, EuropeUnited, Paris, GET, Tulipmania, UK Coin, SIPS, Lepen, SLCO, ERSO, DSE en CRUR te beïnvloeden door zelf (als dan niet met behulp van een sofwareprogramma/bot) aan-en verkooporders te plaatsen op verschillende handelsplaatsen, het zelf daadwerkelijk aan- en verkopen van de eerder genoemde altcoins teneinde handelsvolume te creëren en hiermee invloed uit te oefenen op de koers van MALC, USA Coin, EuropeUnited, Paris, GET, Tulipmania, UK Coin, SIPS, Lepen, SLCO, ERSO, DSE en CRUR, waardoor het beeld ontstaat van altcoins waarin veel wordt gehandeld en hierdoor trachten personen te bewegen tot het doen van investeringen in MALC, USA Coin, EuropeUnited, Paris, GET, Tulipmania, UK Coin, SIPS, Lepen, SLCO, ERSO, DSE en CRUR,

Tik bovenin de zoekbalk ‘Digibye' of ‘DGB in

De rechtbank stelt op basis van het voorgaande vast dat meerdere personen door listige kunstgrepen en het aannemen van een valse hoedanigheid zijn bewogen tot de afgifte van ‘enig goed’, namelijk virtuele valuta, te weten 261,4075 Bitcoins (omgerekend een bedrag van ongeveer € 1.034.263,59).- Oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling, de periode &amp; medeplegen

Ad. 4 – De domeinnaamregistratie van [website 1]

Uitbetalen bij Cryptopia

- beveelt dat de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;

VE02.01, pagina 700082, zevende alinea.

AH440.

Bij LindaCoin (LINDA) adres vul je het adres in naar het juiste walletadres en klik daarna op “NEXT”

">55 Uit datzelfde chatgesprek blijkt dat Coinhouse op dat moment 30.000 klanten had en dat er in ieder geval 16 Bitcoins, 144 Litecoins, 16 Bitcoins aan ECA en 20 Bitcoins aan X8 aan klanttegoeden bij Coinhouse in beheer waren.<a href="#_d9bec91a-e20c-4508-94ed-e19f9acd9673" title="

5 De strafbaarheid van het bewezen verklaarde

-

Ad. 6 – Het listen van altcoins

">203

Voordat je kunt starten met de handel in cryptovaluta is het noodzakelijk een storting te doen. Het makkelijkste is dat je bitcoin(s) verstuurd naar je cryptopia account. Immers, bitcoin is nodig om andere cryptovaluta te kunnen aanschaffen.

Op het moment van de liquidatie had Cryptopia 100 miljoen US dollar in cryptocurrencies. Het is niet duidelijk welk percentage van hun oorspronkelijke bezittingen de gebruikers waarschijnlijk via hun vorderingen zullen ontvangen.

">17 In het Runescape-arrest is bepaald dat virtuele voorwerpen ook zijn aan te merken als ‘enig goed’.<a href="#_eb7d2061-f02b-4e61-b1dd-46357bd0ed46" title="

Voor je de beslissing neemt om in Cryptopia te investeren, zijn er een paar dingen die je moet weten. Daarom leggen we in de volgende paragrafen alle belangrijke informatie hierover uit om je bij je beslissing te helpen.

Het volgende scherm zie je verschijnen en je zoekt Bitcoin (BTC) op. Bitcoin is de meest gebruikte cryptocurrency bij het kopen van andere digitale munten. Wanneer je Bitcoin hebt geselecteerd zie je het volgende verschijnen.

De rechtbank is van oordeel dat verdachte van het hiervoor genoemde witwassen een gewoonte heeft gemaakt. Deze conclusie wordt gerechtvaardigd door het feit dat er sprake is geweest van frequente witwashandelingen (442 voltooide transacties) over een periode van vier maanden. - Conclusie

AH434, pagina 20002854, eerste en tweede alinea onder ‘mining en premine’.

feit 6: op 20 mei 2021 in Zaandam samen met anderen of alleen stroom heeft gestolen door middel van verbreking;

“Volume” is de totale waarde van LINDA waarin gehandeld is in de afgelopen 24 uur.&nbsp;“LOW” is juist de laatste prijs van een transactie wat heeft plaats gevonden in de afgelopen 24 uur. “Change” is het verschil ten opzichte van 24 uur gelden, groen betekent een plus en rood betekent een waardedaling. 3.2

">140 Verdachte noemt de investeerders onder meer ‘sukkels’ en ‘schaapjes’.<a href="#_52a9925c-a3d2-4b80-868e-36f05cb42507" title="

De rechtbank overweegt tenslotte dat de officier van justitie ter terechtzitting van 11 januari 2022 desgevraagd uitdrukkelijk bevestigd heeft dat ten aanzien van al het overige beslag geldt dat er sprake is van conservatoir beslag in de zin van artikel 94a Sv. De rechtbank is van oordeel dat zij dan ook in zoverre geen beslissing over het beslag kan geven, ook niet op de specifiek door de raadsman benoemde gouden ketting, omdat op conservatoir gelegd beslag geen beslissing bij einduitspraak in de strafzaak mogelijk is.

AH274, pagina 20001992, fragment 8.

Stel dat DGB een mooie plus noteert, dan wil je wellicht verkopen. Je kunt bij cryptopia bij ‘exchange' een sell order plaatsen. Dit is op dezelfde pagina als waar je een aankoop hebt gedaan. In het geval je DGB verkoopt, krijg je daar bitcoin voor terug. De hoeveelheid bitcoin kun je gebruiken om een andere cryptomunt aan te kopen, maar ook gebruiken om in een later stadium om te laten zetten in fiatgeld (euro).

Feit 3: Medeplegen van oplichting (Triodos-bank)

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het verbergen en verhullen van:

Op 15 januari kondigde Cryptopia op Twitter aan dat het een grote inbreuk op de beveiliging had gehad, waardoor “aanzienlijke verliezen” waren geleden. De handelsdiensten werden opgeschort en die nacht werd een politie-onderzoek ingesteld, dat de volgende dag leidde tot een afsluiting van het hoofdkantoor van het bedrijf in Colombo Street. (5, 6).

De verkoop van DGB gaat als volgt:

Stap 7: het herhalen van de stappen 1 tot en met 6, eventueel met nieuwe

De vordering van de benadeelde partij Triodos Bank N.V.

">102 Voorts volgt uit een Skype-gesprek van 28 september 2021 tussen verdachte en [medeverdachte 1] dat Paris, GET, UK Coin en USA Coin van verdachte zijn.<a href="#_0a28c089-45f2-49dc-b36f-c4db3cca67a5" title="

het laten opnemen van MALC en/of USA Coin en/of EuropeUnited en/of Paris en/of GET en/of Tulipmania en/of UK Coin en/of SIPS en/of Lepen en/of SLCO en/of ERSO en/of DSE en/of CRUR op een handelsplaats (zoals Crex24 en/of NovaExchange en/of Bitcoingarden en/of Yobit en/of CoinExchange) zodat deze altcoin(s) verhandeld kan/kunnen worden en hierdoor één of meer personen bewegen tot het doen van investeringen in (één of meer van) de hiervoor genoemde virtuele valuta en/of

C

cryptopia geld terug

More actions